Ansprechpartner der R+V Versicherung

Sabrina Schwierczek, Versicherungsfachfrau

Sabrina Schwierczek
Versicherungsfachfrau
Fachberaterin für betriebliche Risikoabsicherung

Telefon:   0228 52099 510
Mobil:     0151 26414056
Fax:         0611 182274879
Mail:       sabrina.schwierczek@ruv.de

Frank Jerosch, Privatkundenbezirksleiter

Frank Jerosch
Versicherungsfachmann
Privatkundenbezirksleiter

Telefon:   0151 26413492
Fax:         0611 182272197
Mail:       frank.jerosch@ruv.de

Sonja Maier

Privatkundenbezirksleiterin

Telefon:   0151 26418428
Fax:         0611 182272121
Mail:       sonja.maier@ruv.de

Marcus Schulze-Moos, Privatkundenberater

Marcus Schulze-Moos
Versicherungskaufmann
Fachberater für private Zukunftsvorsorge

Telefon:   0177 6056561
Fax:         0611 182276818
Mail:       marcus.schulze-moos@ruv.de